Vi søger

  • at gribe nuet – formidle indtryk, begivenheder, oplevelser – i al dets umiddelbarhed og kompleksitet på en og samme tid, på forskellige måder.
  • at sætte noget i sving – følelser, tanker, stemninger. Dét er der – når vi mindst af alt venter det. Det er noget med at se – at fornemme og forholde sig til; tage til sig eller lade sig glide henover.
  • at blande kortene til den søgende; i forskellige lag og med forskellige perspektiver.

Vi vil gerne give dig muligheden for at være med. Give dig et tilhørsforhold – eller bare dét at snuse lidt rundt lige nu.

Som medie tager vi nogle chancer – for at give dig noget særligt. Derfor udgiver vi flere forskellige unikke medier. Unik betyder, at vi ikke ”genbruger” en artikel i de forskellige magasiner.

 

 

Terpsichore – et tidsskrift i konstant udvikling.